Dokumenty zgłoszeniowe

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o kontakt pod jednym z podanych numerów telefonu:

tel. 577 888 627
tel. 575 888 964
tel. 32 496 94 88

lub wysyłając wiadomość na e-mail: rekrutacja@cyfrowy-slask.com

 

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy wysyłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Projektu (adres).

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE do pobrania: